tyrimas

tyrimas
tyrimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veikla, kuriai nors tikrovės sričiai pažinti. Skiriamas mokslinis ir praktinis tyrimas. Pastarasis gali būti diagnostinis, kontrolinis, prognostinis, mokomasis. Diagnostika –praktinis mokslo pritaikymas žmogaus, daiktų pažinimui. Pedagoginio darbo kontrolė – tai vykdymo, atlikimo, išmokimo diagnostika. Prognozuojama remiantis dėsniais, pasikartojimų dažnumu. Mokslinis tyrimas yra dviejų lygių: empirinis ir teorinis. Pirmajam būdinga tai, kad naujų faktų apibendrinimo bei ryšių nustatymo pagrindu išvedami empiriniai dėsningumai, o antrajam – tų faktų ir dėsningumų išaiškinimas. Skiriami fundamentalieji ir taikomieji, vienetiniai ir kompleksiniai, kokybiniai ir kiekybiniai pedagoginiai moksliniai tyrimai ir pan. Tyrimo struktūrą sudaro: 1) problemos kėlimas ir pagrindimas; 2) sprendimo hipotezės formulavimas; 3) hipotezės tikrinimo uždavinių, metodų, priemonių, organizavimo planavimas; 4) naujų faktų rinkimas ir jų tikrinimas; 5) faktų kiekybinė ir kokybinė analizė; 6) išvadų, dėsningumų, dėsnių formulavimas ir išaiškinimas, prognozių formulavimas. Analogiškai struktūruotas tiriamasis mokymas. atitikmenys: angl. research vok. Forschung rus. исследование ryšiai: dar žiūrėkprobleminis mokymas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tyrimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Veikla, skirta kuriai nors tikrovės sričiai pažinti. Mokslinis tyrimas yra 2 lygių: empirinis (kai apibendrinus naujus faktus ir nustačius ryšius, aiškinami empiriniai dėsningumai) ir teorinis… …   Sporto terminų žodynas

  • tyrimas — statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Sistemingas informacijos rinkimas. Informacija gali būti renkama apklausos būdu, atliekant klinikinius tyrimus, laboratorinius tyrimus ir kt. atitikmenys: angl. survey šaltinis Pagrindinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tyrimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. research vok. Forschung, f; Prüfung, f; Untersuchung, f rus. исследование, n pranc. examen, m; recherche, f; étude, f …   Automatikos terminų žodynas

  • tyrimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Objekto charakteristikų ir (arba) parametrų nustatymas biologiniais, cheminiais, fizikiniais, jusliniais ir kitokiais būdais. atitikmenys: angl. investigation; research; study; test;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • tyrimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Reiškinių ar medžiagų prigimties, savybių, ryšių išaiškinimas. atitikmenys: angl. investigation; research; study; test; testing rus. изучение; исследование …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • tyrimas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. investigation; research; study vok. Erforschung, f; Forschung, f; Untersuchung, f rus. исследование, n pranc. investigation, f; recherche, f; étude, f …   Fizikos terminų žodynas

  • tyrimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų, daiktų, sistemų (ekosistemų), reiškinių analizavimas ir vertinimas. atitikmenys: angl. analysis; exploration; investigation; research vok. Erforschung, f; Forschung, f; Prüfung, f;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • tyrimas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokslinis ar praktinis faktų ieškojimas siekiant išaiškinti spėjamus dalykus, gautų duomenų nagrinėjimas. atitikmenys: angl. research; survey pranc. étude, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • tyrimas — 1 tyrìmas sm. (2) Š, DŽ, NdŽ, FrnW, tyrimas (1) K, Rtr, FrnW, KŽ → tirti: 1. Dėl tyrìmo miške pristatė ant takų [spąstų] Bsg. Išrinko mažiausius popierėlius (proklamacijas) tyrimuo Šv. 2. GTŽ Branduolinis tyrìmas FzŽ361. Tyrìmo stotis NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tyrimas — 2 tyrimas sm. KŽ žr. 1 tyras 1: Paskiau magistras perėjo drauge su saviškiais per didelius tyrimus pagiryje, o pereidamas skersai ir išilgai daugybę pagonų užmušė A1883,99 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”